Sahara

Sahara är en vidsträckt öken i Nordafrika och namnet Sahara kommer från arabiskans ord för öken. För att få en känsla för storleken är området nästan lika stort som Europa. Däremot är det inte jordens största öken, eftersom Antarktis är en så kallad köldöken och räknas som den största öknen. I framtiden kommer Sahara troligtvis att bli störst. Sahara växer för varje år som går, medan den globala uppvärmningen gör att Antarktis minskar i storlek.

Å

Årstider

En vanlig myt är att det alltid är varmt i Sahara. Mellan december och februari kan det faktiskt vara riktigt kallt. Temperaturen kan krypa ner under nollstrecket på natten. Det har till och med snöat i Sahara, även om nederbörd är ovanligt i alla dess former. Åt andra hållet blir det förstås mer extremt. Som värst kan temperaturen leta sig upp mot 57°C, vilket är i det närmaste outhärdligt för människor. Men med tanke på den extrema värmen som såklart bildas för att solen är så pass nära just ekvatorn och mer eller mindre är uppe konstant, sägs det att energin kan elförsörja hela Europa.

H

Historia

Grottmålningar har upptäcks som visar att Sahara en gång i tiden hade gott om odlingsbar mark. Mycket tyder på att en stor del av Sahara skulle sett grönt ut om det hade gått att ta satellitbilder för ungefär tiotusen år sedan. På den tiden regnade det mer i området, men i årtusendena som följde blev det allt torrare. Idag visar satellitbilder nästan inget grönt alls. I bara några få procent av Sahara finns möjlighet för liv att frodas. Nästan allt annat är sand, sten och damm. Forskare har ett viktigt jobb med att försöka förstå alla faktorer bakom denna förändring.

D

Djurlivet

Det enda djurliv som har en chans i Sahara är arter som anpassat sig för stark hetta, torka och snabba temperatursvängningar. De däggdjur som finns har utvecklat metoder för att minska vätskeförlusten i extrem värme. Mest välkända är dromedarer som används av de nomadfolk som är bosatta i Sahara. Dromedarer har en stor puckel på ryggen med fett, samt är väldigt duktiga på att ta upp vatten ur all typ av föda de äter. Annars är Sahara mest känt för olika arter av skorpioner, skalbaggar, ödlor, ormar och fåglar som alla har anpassat sig för ökenmiljön.

Påverkan för människan

Trots sin storlek är Sahara väldigt glesbefolkat. Anledningen är de varma och ogästvänliga klimatet som gör det nästan omöjligt att bo där. En del folkslag har lärt sig hantera de svåra förhållandena och vet hur man överlever i öknen. Ofta lever de som nomader och utnyttjar sina kunskaper om Sahara för att klara sitt uppehälle. Bara omkring 2 miljoner människor finns i Sahara och de håller sig till områden av Sahara med någon form av vatten, i öken kallat oaser. Hela 12 länder i Afrika ingår i Sahara eller har gräns mot Sahara. En del turism förekommer också i Sahara, vilket skapar jobb.

Solenergi är förnyelsebar energi och många undrar redan varför mänskligheten inte utnyttjar Sahara i större utsträckning. Potentialen är stor med så många soldagar och ett så vidsträckt landområde som är nästan folktomt. En massiv investering i solenergi skulle skapa oerhört många jobb. Redan bedrivs mycket forskning i Sahara, men det behövs betydligt mer kapital för att få igång en storskalig satsning på solenergi. Om hela EU tillsammans med Nordafrika gick ihop är dock möjligheterna stora.

Kontakta oss

kontaktinformation

Skicka gärna ett meddelande vid funderingar eller frågor.

Skicka ett meddelande